Apua tarjouspyynnön tekemiseen

Kun kunnat, kaupungit ja muut julkiset yhteisöt kilpailuttavat virityksiään ja soittimiensa hoitoa, tarjouspyynnön laatiminen voi olla usein vaikeaa. Pianonvirittäjän työ ei ole suoraan verrannollista moniin muihin aloihin, joiden kanssa tarjouspyyntöjen laatijat ovat tottuneempia toimimaan. Tällöin tarjouspyyntöön voi tulla vaatimuksia ja kysymyksiä joihin on mahdotonta vastata tai sitoutua, ja näin kilpailuttajalta saattaa jäädä ammattitaitoisimmat virittäjät pois kilpailusta kokonaan, koska tarjouspyynnön ongelmallisuuksien selvittäminen koetaan liian vaivalloiseksi, jos töitä on paljon jo muutenkin.

Ammattikuntana näemme mielellämme että tarjouskilpailua sääteleviä säädöksiä noudatetaan, mutta sen lisäksi tarjousten pyytäjän pitäisi pystyä yksilöimään työkohteet ja toivotut työt niin että tarjouksen tekijä pystyy niihin kohtuudella vastaamaan. Näissä asioissa kannattaisi käyttää hyväksi pianonviritysalan ammattilaisen näkökulmaa. Paikallinen virittäjä ei tällaisessa tehtävässä voi toimia, koska se antaisi hänelle ansaitsemattoman kilpailuedun tarjouspyyntöön vastatessaan, mutta Suomen Pianonvirittäjät ry voisi mielellään antaa neuvoja tarvittaessa.

Tarjouspyyntöön kannattaa esimerkiksi sisällyttää vain niiden soittimien hoito, joista tarjouksen pyytäjä tietää ainakin perusasiat, kuten kuinka paljon soittimia on, millaisessa käytössä ne ovat ja miten usein niitä halutaan virittää.
Yhteystiedot löytyvät näiltä nettisivuilta, mikäli tarvitset apua ammattialan yleiseen tuntemukseen tarjouspyyntöä laatiessasi.