Minustako virittäjä?

 

PIANONVIRITYS AMMATTINA

Pianonviritys on omaperäinen ammatti. Siinä yhdistyvät hienolla tavalla käsityö ja kulttuuri. Pianonvirittäjän työpäivä voi olla hyvinkin erikoinen: normaalia virittämistä, erilaisia asiakkaita, autolla ajamista, hiljaisia hetkiä, kiireellisiä tapauksia ja joskus jopa yllättäviäkin ongelmia ratkaistavaksi. Pianonvirittäjän ammatti on myös täysin globaali. Työ on käytännössä samanlaista kaikkialla maailmassa eikä työllistyminen ulkomaille ole ollenkaan mahdotonta. Pianonvirityksen opettelu ja oppiminen ovat haasteita, joihin jää helposti koukkuun. Helppoa se ei ole, mutta mielenkiintoista. Oppiminen ja harjoittelu jatkuvat koko elämän. Joka päivä voi oppia jotakin uutta, jos jaksaa olla kiinnostunut tästä alasta.

Pianoviritysala voidaan jakaa taitovaatimuksiltaan neljään erilliseen osaan:

1) yksityisasiakkaiden pianojen virittäminen ja huoltaminen,
2) musiikkioppilaitosten ja musiikkiliikkeiden pianojen ja flyygeleiden virittäminen ja huoltaminen,
3) konsertti- ja äänityskäytössä olevien flyygeleiden ja pianojen virittäminen ja huoltaminen,
4) pianojen ja flyygeleiden peruskorjaus.

Työnä nämä neljä osaa ovat keskenään ihan yhtä arvokkaita. Vaativia konserttitöitä tekevä pianonvirittäjä virittää hyvin usein myös tavallisten yksityisasiakkaiden soittimia. Pianonvirittäjät voivat myös harjoittaa toimintansa ohella soitinkauppaa tai – vuokrausta, pianon kuljetusta sekä tehdä pianojen ja flyygeleiden peruskorjauksia.

Pianonvirittäjät työskentelevät useimmiten itsenäisinä ammatinharjoittajina. Työssä korostuvat palvelualttius ja yhteistyötaidot. Työtehtäviä on joskus tarjolla myös maahantuojien ja pianoliikkeiden palveluksessa. Ammattiinsa palkattuja pianonvirittäjiä on Suomessa vain muutamia joissakin musiikkioppilaitoksissa ja musiikkiliikkeissä.

Tämä palveluelinkeinoon kuuluva työ vaatii joustavuutta, epävarmuuden sietokykyä, aloitekykyä, luovuutta, monialaista ammattitaitoa, asiakaskeskeisyyttä, tehokkuutta sekä täsmällisyyttä. Asiakaslähtöinen toimintatapa täytyy mieltää jokaisessa työtehtävässä. Alati muuttuvat työolot ja –ympäristö vaativat tekijältään ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta. Työ on itsenäistä, mutta siinä tarvitaan myös yhteistyötaitoja.

Vieraiden kielten, erityisesti englannin ja saksan, hallinta on eduksi, koska suuri osa alan ammattikirjallisuudesta on englannin- tai saksankielistä. Oman osaamisensa syventäminen edellyttää myös kansainvälistä yhteistyötä ulkomaisten alan asiantuntijoiden kanssa soitinten huoltoon liittyvissä tehtävissä. Pianonviritysala soveltuu hyvin myös näkövammaisille, onhan se perinteinen näkövammaisammatti jo 1800-luvun puolelta.

MINUSTAKO PIANONVIRITTÄJÄ?

Ammatillinen koulutus on Suomessa jaettu kolmeen osaan: ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon. Pianonvirityksen osaamisalalla on tällä hetkellä mahdollista suorittaa ammatillinen perustutkinto.

 Pianonviritysalan ammatillinen perustutkinto, tutkintonimikkeeltään ”pianonvirittäjä”, antaa sinulle valmiudet aloittaa omatoiminen ammatin harjoittaminen lähinnä yksityisasiakkaiden palveluksessa. Sinulla on valmiudet pianojen virittämiseen, -huoltamiseen, -pieniin korjauksiin sekä oman yritystoimintasi pyörittämiseen. Perustutkinto keskittyy pelkästään pianoihin. Flyygeleiden osalta sinulla on valmiudet toistaiseksi vain virittämiseen.

Pianonvirittäjäksi voit opiskella Helsingin Konservatoriossa. Ammatillisen perustutkinnon opintojen kesto on aikaisemman koulutustaustasi ja aiemmin hankkimasi osaamisen perusteella joko kaksi tai kolme lukuvuotta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma. Koulutus järjestetään aina kurssi kerrallaan siten, että koulutukseen on pääsääntöisesti mahdollista hakea joka toinen vuosi. Seuraava haku on keväällä 2024. Opettajina toimivat pianonvirityksen lehtori Jarkko Björknäs sekä pianonvirityksen opettaja Harri Tuovinen.

Opiskelu alalle on hyvin käytännönläheistä. Käsityöammatin oppii vain tekemällä, harjoittelemalla sekä toistamalla uudelleen ja uudelleen. Tiedosta tulee taito vasta kokemuksen karttuessa. Opiskelu koostuu monipuolisesta viritysharjoittelusta, pianon koneiston huolto- ja säätötöistä sekä näitä tukevista teoria-aineista, yritystoiminnan opinnoista sekä ammattia tukevista yleisaineista. Opiskeluun kuuluu myös työssäoppimista eli työharjoittelua. Harjoittelupaikkoina toimivat eri musiikkiliikkeet, musiikkioppilaitokset sekä opintojen loppupuolella myös yksityisasiakkaat.