Flyygelin huolto

Flyygeli on kallis instrumentti ja hyvin hoidettuna hyvinkin pitkäikäinen. Paitsi säännöllistä viritystä, flyygeli kaipaa aika ajoin myös huoltotoimenpiteitä. Flyygelin käyttömäärästä ja käyttötarkoituksesta riippuu miten usein tarvitaan kunnollista perushuoltoa ja milloin pärjätään ylläpitoon liittyvillä pienemmillä huoltotoimilla.
Yhteistyössä ammattitaitoisen pianonvirittäjän kanssa flyygelin omistaja ja/tai käyttäjä voivat luoda parhaan mahdollisen ylläpitosuunnitelman soittimelle, ottaen huomioon kaikki tarvittavat yksityiskohdat. Parhaimmillaan voidaan ottaa tehokkaasti huomioon sekä soittajien toivomukset että käytettävissä oleva rahamäärä, ja sovittaa nämä yhteen niin että soittimesta saadaan käytettyyn rahaan nähden paras mahdollinen hyöty irti.

Suhteellisen kosteuden vaihtelut vuoden aikana aiheuttavat muutoksia kaikissa puuosissa, siis myös koneistossa ja sen säädöissä. Tästä syystä pitkin vuotta on tarpeen jatkuvasti tehdä pieniä tarkistuksia säätöihin ja pitää yllä soittimen kuntoa. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi viritysten yhteydessä, jolloin virittäjä helposti havaitsee mitkä säädöt ovat muuttuneet ja vaativat toimenpiteitä.

Kerran vuodessa olisi syytä käydä koneisto tarkemmin läpi, jotta soittamisesta tulleet muutokset voitaisiin palauttaa normaaliin. Tällaisessa huollossa koneiston kaikki säädöt käydään läpi. Samalla virittäjä käy läpi koneiston osien kohdistukset ja tarkastaa osien kuluneisuuden, ja suunnittelee jatkotoimenpiteitä. Tällaiseen vuosittaiseen huoltoon kuuluu olennaisena osana myös äänen laadun muokkaaminen.

Käytöstä ja olosuhteista riippuen on jossain vaiheessa soittimen elämänkaarta yleensä edessä myös iso peruskorjaus, jossa esimerkiksi korjataan mahdollisia kaikupohjan halkeamia ja soitin kielitetään uudelleen.

Jos normaalit vuosihuollot jäävät pitkiksi ajoiksi tekemättä, on huoltotyö, sitten kun siihen ryhdytään, isompi urakka. Silloin pitää ottaa huomioon se että koneiston osat ovat saattaneet olla jo pitkiäkin aikoja käytössä mutta huonosti kohdistettuina ja huopaosat ovat saattaneet painua ja kulua vinoon. Tällöin on jo vaikeampaa saada soitin kuntoon, jolloin huolto vie luonnollisestikin enemmän työaikaa.
Huollettu soitin on pitkäikäisempi ja säilyttää niin rahallisen arvonsa kuin arvonsa musiikki-instrumenttina paremmin.

Ehkä tärkein syy huoltamiseen kuitenkin on se radikaali ero mikä soittimen soitto-ominaisuuksissa on ennen huoltoa ja huollon jälkeen. Huoltamaton soitin ei anna soittajalle mahdollisuuksia musiikin tekemiseen, koska ääni on yksiulotteinen ja epämielenkiintoinen johtuen kuluneista vasaroista. Soittajalla ei ole myöskään mahdollisuutta soittaa esimerkiksi hiljaa, lujaa, nopeasti tai vivahteikkaasti, koska sellainen soittaminen vaatii koneiston täydellistä toimintaa ja tarkkoja säätöjä.
Vain hyvin huollettu ja ylläpidetty soitin siis täyttää tehtävänsä musiikki-instrumenttina.