Viritysmittareiden käyttö pianonvirityksessä

Suomen Pianonvirittäjät ry edellyttää jäseniltään työnäytteellä osoitettua viritystaitoa. Työnäytteessä viritys tulee tehdä annetussa ajassa, ilman minkäänlaisia elektronisia apuvälineitä.

Pianon virittäminen vaatii tekijältään tasavireisen viritysjärjestelmän tarkkaa tuntemusta ja ymmärtämistä, koska rakenteellisista asioista johtuen jokainen piano on hiukan erilainen yläsävelsarjoiltaan. Tästä johtuen viritysmittareiden on yleensä vaikea ymmärtää inharmoniteetiltaan normaalista poikkeavien, erityisesti erittäin pienikokoisten pianojen virittämistä.

Nykyään on olemassa kehittyneitä laitteita, jotka pystyvät analysoimaan pianon inharmoniteettia jo varsin hyvin (esim. Verituner, Reyburn CyberTuner), mutta näiden varsin kalliiden (noin 1500 e) järjestelmien käyttäminen virittämisessä vaatii, että laitetta käyttää taitava ja rutinoitunut virittäjä, joka pystyy kontrolloimaan tietokoneen tarjoamia tuloksia. Soivan lopputuloksen määrittelee loppujen lopuksi kuitenkin virittäjä itse. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että jollei virittäminen ilman elektronista apuvälinettä onnistu, tulee pelkän laitteen varassa tehdystä virityksestä parhaimmillaankin varsin keskinkertainen.

Melkeinpä vieläkin olennaisempi seikka virittämisessä on käden ja korvan yhteistyö. Viritettäessä on koko ajan pystyttävä kontrolloimaan, että kielen kitkakohtiin ja viritystappiin ei jää jännityksiä äänen korkeutta muutettaessa, jotta voitaisiin puhua edes jonkinlaisesta stabiliteetista virityksen suhteen. Tämä on asia, jota asiantunteva virittäjä kontrolloi koko ajan työtä tehdessään vertailemalla tekeillä olevaa ääntä jo tehtyihin alueisiin ja intervalleihin. Tätä ei voi havaita, jos seuraa vain ääni kerrallaan viritysmittarin antamia ääniä, vertailematta niitä virityskokonaisuuteen.

Näin ollen voidaan sanoa että mittarin käyttäminen sinänsä ei tee virittäjästä hyvää tai huonoa, mutta kunnollisen tasavireisen ja hyvin soivan virityksen pystyy tekemään (mittarin kanssa tai ilman) vain virittäjä, joka pystyy sen hyvin tekemään myös pelkällä korvalla.

Mikäli virittäjä, jolla ei ole pianonviritysalan ammatillista koulutusta ja loppututkintoa, haluaa testauttaa virittämistaitonsa, voin toivottaa tervetulleeksi yhdistyksen järjestämään työnäytteeseen!