Jäsenmaksu ja eläkeläisperiaate

Vuosikokous päättää jäsenmaksun suuruuden. Jäsenmaksut maksetaan sääntöjen mukaan kesäkuun aikana. Mikäli jäsenmaksu jää maksamatta, johtokunta erottaa kyseisen henkilön ensin vuoden määräajaksi, jona aikana voi vielä saada jäsenyyden takaisin maksamalla kaikki rästissä olevat maksut. Määräaikaisen erottamisen aikana jäsenellä ei ole enää oikeutta käyttää yhdistyksen nimeä markkinoinnissaan ja hänen nimensä poistetaan jäsenlistalta ja nettisivuilta kunnes rästit on maksettu. Mikäli rästejä ei makseta, jäsen erotetaan pysyvästi, ja sen jälkeen tie takaisin yhdistykseen käy työnäytteen kautta.

Kun jäsen saavuttaa eläkeiän (tai jää pysyvästi eläkkeelle ennen eläkeikää), hänen tulee ilmoittaa siitä sihteerille, jolloin hänet vapautetaan jäsenmaksusta jäsenyyden silti säilyessä. Asiaan ei vaikuta toimiiko eläkeikäinen jäsen vielä työelämässä tai ei. Välimuotoisista tilanteista (sairausloma, työttömyys, osa-aikaeläkeläisyys) ei saa jäsenmaksuvapautta.